Om os

Hvorfor sprogtanter?

Vi vil viderebringe det budskab, vi selv brænder for – nemlig at børns lyst til at udforske og opdage er så stor, at forældre og pædagoger bare med et lille puf kan hjælpe barnet godt på vej i bogstavernes univers. Oftest er det små tiltag, som kan gøre hele forskellen på, om børn er modtagelige og klar til ny læring i skolen.

Vi er ikke tilhængere af at børn skal sidde ned for at lære. Til gengæld er vi tilhængere af, at børn er så godt forberedte som overhovedet muligt, inden de begynder i skole.

Vi er tilhængere af, at børn skal lære igennem deres leg og eksperimenter. Ofte skal den voksne blot sætte nogle muligheder op for at børnene kan lege og eksperimentere med fx sproget og bogstaverne.
Derfor kalder vi os Sprogtanter – fordi vi ikke kommer med anden agenda end at byde ind med ideér til sjov og legende læring.

Henriette Løgstrup
Jeg blev uddannet lærer i 2002 og startede med at arbejde med elever i indskolingen. Sidenhen er jeg blevet uddannet special– og læsevejleder. Jeg har i mange år kun arbejdet med specialundervisning og læsevejleder, hvor jeg vejledte forældre og lærere i børns læseudvikling. I dag arbejder jeg som udviklingskonsulent, hvor mit særlige fokus er at skabe læringsrum for dagtilbud- og skolebørn.

SprogTanterne_0065-web

Merian Martinsen
Jeg blev uddannet pædagog i 2001 og har siden arbejdet med børn i børnehavealderen.Mit primære arbejds- og fokusområde har været børns sproglige udvikling. Jeg har undervist vuggestuepædagoger i den praktiske del i børns sprogstimulering.Desuden har jeg undervist i dansk børneopdragelse og dansk børnekultur på Århus Sprogcenter. Fra 2006-2007 arbejdede jeg som sprogpædagog, hvor jeg underviste tosprogede børnehavebørn i dansk og vejledte pædagoger i sprogstimulering.I mit nuværende job arbejder jeg som sprogansvarlig og er pædagog i førskolegruppen.

SprogTanterne_0065-web